Patroni i partnerzy

Realizacja celów statutowych szkoły  możliwa jest dzięki opiece,  pomocy i wsparciu wielu instytucji.

Nasze działania artystyczna w tym KONCERTY, KONKURSY i FESTIWALE wspierane są przez naszych partnerów i sponsorów.

Wiele naszych imprez kulturalnych  otrzymało honorowe patronaty zacnych osób i instytucji.

W tym miejscu bardzo dziękujemy  wszystkim naszym darczyńcom za dotychczasową pomoc i polecamy ich uwadze  nasze kolejne działania.

 

PATRONI

Honorowy Patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  YOUTHFESTIVAL – rok 2008, 2009, 2010,2012,2014

Realizacja zadań ze środków MKIDN oraz współorganizacja imprez z CEA

URZĄD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Honorowy Patronat  i współorganizacja  YOUTHFESTIVAL – rok 2008, 2009, 2010, 2012, 2014

POWIAT PIASECZYŃSKI

Honorowy Patronat Starosty Piaseczyńskiego  i współorganizacja  YOUTHFESTIVAL – rok 2008, 2009, 2010

Wsparcie organizacyjne wielu koncertów i konkursów.

GMINA KONSTANCIN-JEZIORNA

Honorowy Patronat Burmistrza Gminy  i współorganizacja  YOUTHFESTIVAL – rok 2008, 2009, 2010, 2012,2014

Wsparcie organizacyjne koncertów i konkursów.

PARTNERZY i SPONSORZY


 


 

 

 

20/10/2009