ORGANIZACJA ZAJĘĆ w roku 2023/2024

Poniżej podajemy ogólne informacje dotyczace organizacji pracy szkoły, które  dotyczące wyszystkich uczniów SKMJ.

Indywidualne zagadnienia takie jak przydział uczniów do nauczyciela (klasa I ),  zmiany i przydziały nauczyciela fortepianu dodatkowego, nowe dni akompaniamentu itp. będą przekazywane bezpośrednio na Rozpoczęciu Roku Szkolnego. Informację takie będzie można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie od 04 wrzesnia 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU i PLAN PIERWSZYCH SPOTKAŃ

TERMINARZ- roczny plan pracy szkoły 2023/2024

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH  

PLANY ZAJĘC GRUPOWYCH KLASAMI

 

 

 

31/08/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU 2023/2024 pierwsze spotkania

Rozpoczęcie  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 odbędzie się 
w siedzibie  SMK-J przy ul. Sobieskiego 6 
-
Zapraszamy uczniów i rodziców w podziale na klasy, według poniższego planu

***

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

-
PONIEDZIAŁEK  04 września 2023 r

Klasa I C6 i I C4  godz. 16:00 

Klasa II C6 i III C6  godz. 17:00 

Klasa IV C6  godz. 17:30 

Klasa V i VI C6 oraz i IV C4  godz. 18:00 

Na rozpoczęciu zostaną Państwu przekazane i omówione najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, w tym roczny terminarz, plan zajęć grupowych, przydziały do nauczycieli itp.

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych oraz zasad pracy na tych zajęciach.

PLAN SPOTKAŃ z nauczycielami:

PONIEDZIAŁEK 4 września 2023

p.Hanna Vorozhko -  od godz.17:00  po spotkaniach klasowych
-
p.Agnieszka Kiniorska – od godz.17:00 po spotkaniach klasowych
-
p.Olena Zhurova-Tsolka – od godz.17:00 po spotkaniach klasowych
-
p.Dariusz Falana -  od godz.17:00

***
WTOREK  5 września 2023

p.Tomasz Kiniorski
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Piotr Sikora
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Małgorzata Markowska
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Dorota Jasińska-Urbańska
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Bożena Zalewska -  sala 6 godz.17:00

***

ŚRODA 5 września 2023

p.Jolanta Siwik -Soszyńska  -  godz.18:00
-
p.Bartłomiej Sutt – godz.17:00

***

CZWARTEK  6 września 2023

p.Małgorzata Długosz – godz.17:00

***

WARSZTATY WOKLANE I INSTRUMENTALNE MUSICLAB

Nowo zgłoszone osoby na warsztaty instrumentalne i wokalne zapraszamy na spotkanie  we wtorek 05 września na godzinę 18:00
Uczniów kontynujących zajęcia warsztatowe w ramach MUSICLAB zapraszamy na  indywidualne spotkania z nauczycielami  wg. planu powyżej.
***
ZERÓWKA MUZYCZNA

Dzieci i Rodziców zapisanych do  ZERÓWKI MUZYCZNEJ zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 18 września. Szczegółowe informacje o spotkaniach zostana przesłane w korespondencji e-mail.

30/08/2023

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Zakończenie zajęć Zerówki Muzycznej, zapraszamy:

Poniedziałek 19 czerwca 2023 Aula SMKJ 

DOROCZNY KONCERT SZKOLNY, zapraszamy:

Środa 21 czerwca 2023 godz 17.30. CAM Pallotyni, ul. Leśna 15/17, Konstancin-Jeziorna

WRĘCZENIE ŚWIADECTW 22/23

Czwartek 22 czerwca 2023 

Piątek 23 czerwca 2023

15/06/2023

REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMACJA

Przyjęcie kandydatów do SMKJ prowadzone jest w oparciu o wytyczne właściwego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2022/2023  postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych przeprowadzane  jest w trybie stacjonarnym.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami i zasadami opisanymi poniżej.

 ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem Formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia:       Wniosek o przyjęcie do klasy I SM:

                             

 

Zgłoszenie – wypełniony formularz prosimy przesłać do końca maja. Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub ustalony indywidulanie . W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny  602 750 850

UWAGA! w 2023 r. terminy przesłuchań  to 29 i 31 maja oraz 12 i 15 czerwca.

Po nadesłaniu formularza o przyjęcie do klasy I zaproponowane zostaną indywidualne daty badania przydatności zwane w naszej szkole PRZESŁUCHANIEM WSTĘPNYM. Przed przesłuchaniem należy złożyć w sekretariacie WNIOSEK o przyjęcie do klasy I SM I Stopnia

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz lub potwierdzony telefonicznie. O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 80 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem.

FORMA  BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA 

Przesłuchanie wstępne kandydata do szkoły muzycznej przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

Piosenki do pobrania (tekst i podkład)
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole 

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata i obejmuje .

 1. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych,
 2. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej,
 3. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie

Wskazania dotyczące przesłuchania 

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy I SM.. ”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek należy dostarczyć przed terminem przesłuchania; zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura najpózniej  do 30 czerwca

II tura  najpózniej do 15 września

Po ogłoszeniu wyników przesłuchań wstępnych Rodzice zaproszeni zostaną na indywidualne omówienie wyników i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków podpisania Umowy o Naukę i zapisu ucznia do SMKJ.

 

04/04/2023