Dokumenty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Szkoła działa na podstawie dokumentów działalności:

WPIS do EWIDENCJI szkół i placówek artystycznych ( jpg)

NADANIE UPRAWNIEŃ (pdf)

REGON (jpg)

 

Pracę szkoły regulują dokumenty wewnętrzne:

STATUT ( pdf) 

REGULAMIN SZKOŁY ( pdf) 

TERMINARZ – aktualny roczny plan pracy szkoły ( pdf) 

 

 

 

16/11/2009