TATIANA JONASOVA

Z żalem zawiadamiamy o śmierci  TATIANY JONASOVEJ,
dyrygentki i chórmistrzyni z Hranic
naszego miasta partnerskiego w Czechach. 
Tatiana Jonasova wielokrotnie gościła w Konstancinie-Jeziornie,
w Szkole Muzycznej  podczas festiwali
Constanzo Cantare i Youthfestival.

To bardzo smutna wiadomość i wielka strata.

Pani Tatiana na zawsze pozostanie w pamięci

wielu naszych uczniów i nauczycieli,  którzy

występując pod jej batutą mieli okazję poznać jej

zapał, pasję i ludzką życzliwość.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia

Małgorzata Szanduła

Dyrektor Szkoły Muzycznej w Konstancinie

 

25/04/2017

KURSY MUZYCZNE

czyli
ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

W okresie od kwietnia do czerwca zapraszamy kandydatów  do pierwszej klasy oraz tych którzy zastanawiają się na pomysłem nauki gry na wybranym instrumencie na KURSY, które pomogą im przygotować się do przesłuchania wstępnego oraz do podjęcia nauki w nowy roku szkolnym.

Kursy te to zajęcia mające na celu zapoznanie dziecka z zagadnieniami związanymi z nauką muzyki oraz z charakterem i specyfiką szkoły muzycznej.

Uczniowie zapoznają się z zadaniami i  ćwiczeniami wykonywanymi na przesłuchaniach wstępnych oraz z problematyką nauki gry na instrumencie.

W tym roku przygotowaliśmy zajęcia, które  obejmują:

4 lub 8 zajęć  - KURS UMUZYKALNIENIA

4 lub 8 zajęć -  KURS  INSTRUMENTALNY

 Kursy odbywają się  od 20 kwietnia  do 20 czerwca 2017 roku. Moment rozpoczęcie zajęć jest dowolny.

 

 KURSY UMUZYKALNIENIA

Dzięki uczestnictwu w takim kursie, dziecko ma możliwość rozbudzenia swojej muzycznej wrażliwości i sprawdzenia predyspozycji do podjęcia  dalszej nauki muzyki.

Są to zajęcia z umuzykalnienia, prowadzone  w małych grupach. Maja one na celu rozśpiewanie i rozbudzenie wrażliwości muzycznej kandydata, wprowadzają podstawowe pojęcia i ćwiczenia muzyczne.

Zajęcia te w bezpośredni sposób przygotowują do PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO do szkoły muzycznej I stopnia

Zajęcia grupowe odbywają się dwa raz w tygodniu :  wtorki i piątki.

Dodatkowe konsultacje indywidualne obejmują określenie predyspozycji słuchowo-głosowych dziecka  oraz wskazówki  mające na celu przygotowanie kandydata do przesłuchania wstępnego i  nauki w szkole muzyczna I stopnia. Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie w miarę możliwości nauczycieli prowadzących.

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR
UMUZYKALNIENIE (zajęcia grupowe) 2×40 min/tygodniowo ( np. 8 zajęć lub 4 zajęcia )
KONSULTACJE 30 min indywidualnych konsultacji u wybranego nauczyciela (ilość dowolna)

 

KURSY INSTRUMENTALNE  

 

Dzięki uczestnictwu w takim kursie, dziecko ma możliwość praktycznego zapoznania się z instrumentem oraz specyfiką zajęć, a także sprawdzenia indywidualnych możliwości dalszej nauki gry.

Kursy Instrumentalne są wprowadzeniem do dalszej nauki. Uczeń  podczas  zajęć w sposób praktyczny zapoznaje się z podstawową problematyką gry na wybranym instrumencie. Zdobywa podstawową wiedzę na temat brzmienia danego instrumentu. Poprzez wykonywane ćwiczenia nabiera umiejętności w zakresie sposobu wydobywania dźwięku oraz układu aparatu gry.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie jeden raz w tygodniu.

W tym roku zapraszamy na:

  • KURS GITAROWY
  • KURS SKRZYPCOWY 
  • KURS WIOLONCZELOWY
  • KURS KLARNETOWY
  • KURS FLETOWY
  • KURS WOKALNY

Zajęcia  Kursu Instrumentalnego odbywają się raz  w tygodniu. Termin ustalany jest wg. dostępności w grafiku zajęću danego nauczyciela

Dodatkowe konsultacje indywidualne   to spotkania z nauczycielem prowadzącym zajęcia w zakresie gry na wybranym instrumencie. Konsultacje  mają na celu pomoc w wyborze instrumentu, na którym kandydat rozpocznie dalszą naukę. Obejmują zapoznanie kandydata z rodzajem instrumentu oraz określenie indywidualnych predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie w miarę możliwości nauczycieli prowadzących.

wymiar zajęć:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR 
KURS INSTRUMENTALNY zajęcia indywidulane 1 x 30 min/tygodniowo ( 8 zajęć lub 4 zajęcia )
KONSULTACJE dodatkowe 30 min indywidualnych konsultacji u wybranego nauczyciela (ilość dowolna)

 

zapisy:

W celu zapisania kandydata na wybrany KURS należy wypełnić formularz i przesłać na adres sekretariat@muzyczna-konstancin.pl.  Zgłoszenia przyjmowane są  od 01 kwietnia przez cały czas trwania kursu w miarę wolnych miejsc.

Na zajęcia  przyjmowani są  dzieci  w wieku  od  6 lat.

Dzieci młodsze zapraszamy na nowe zajęcia dla przedszkolaków,  które rozpoczną się  od września 2017r.

opłaty:

Uczestnictwo w KURSACH i konsultacjach jest płatne i odbywa się na podstawie  podpisanej umowy.

Po zgłoszeniu się na zajęcia, dziecko uczestniczy w pierwszych zajęciach  i po decyzji podpisywana jest umowa.

Ilość zajęć, z których dziecko skorzysta w okresie trwania kursu,  do wyboru: 4 lub 8  zajęć. Od ilości wybranych zajęć  uzależniona jest opłata.

Opłata za KURS wnoszona jest jednorazowo po podpisaniu umowy.

Opłata za dodatkowe konsultacje  wnoszona jest po ustaleniu rodzaju konsultacji i  uzależniona jest od ilości wybranych spotkań z nauczycielami.

 

Przykładowe opłaty standardowe:

KURS UMUZYKALNIENIA:

- 150 zł / za kurs –  4 zajęcia grupowych – UMUZYKALNIENIE

- 250 zł / za kurs –  8 zajęć  grupowych – UMUZYKALNIENIE

 

KURS INSTRUMENTALNY:

- 220 zł / za kurs –  4 zajęcia indywidualne  –  WYBRANY  INSTRUMENT

 - 320 zł / za kurs –  8 zajęć indywidualnych  -  WYBRANY  INSTRUMENT

 

KONSULTACJA DODATKOWA:

- 50 zł /za 1 konsultację

Opłaty mogą ulec zmianie w przypadku innej ilości wybranych zajęć.

 

 

05/04/2017