Informacja Rada Rodziców

Konstancin-Jeziorna, 1 marca 2010

Szanowni Rodzice,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie, podjęliśmy działania mające na celu zwiększenie udziału rodziców w procesie wychowywania muzycznego naszych dzieci. Trudne do przecenienia zaangażowanie wielu rodziców w organizację życia społeczności szkolnej miało dotychczas dość spontaniczny charakter. Jednakże jego coraz większy zakres, plany i marzenia doprowadziły nas do idei sformalizowania działań. Z nieukrywaną radością i satysfakcją informuję, że w tym roku szkolnym została powołana do życia Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I-go Stopnia w Konstancinie-Jeziornie.

∞ Więcej…

10/03/2010

FINAŁOWY KONCERT VII Konkursu Instrumentalnego

ZAPRASZAMY

15 marca  2010 (poniedziałek) godz.18.00

Sala A w Centrum Konferencyjnym na ul. Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie

 

13-15 marca 2010 r. odbędzie się VII Konkurs Instrumentalny

pt: „Taniec jako miniatura muzyczna”

Jest to okazja to prezentacji umiejętności naszych uczniów  i popularyzacji polskich tańców narodowych.

Na laureatów czekają nagrody i upominki w tym NAGRODA BURMISTRZA oraz  NAGRODA PRZEWODNICZĄCEJ RADY POWIATU.
10/03/2010

ZAJĘCIA 13 i 15 marca 2010 r.

SOBOTA 13 marca 2010 r. to dodatkowy dzień pracy
za 14 czerwca 2010 r.

PONIEDZIAŁEK 15 marca 2010 r. Audycje Instrumentalne
i Finałowy Koncert VII Konkursu Szkolnego.

UWAGA!!!
13 i 15 marca bedzie zmieniony plan zajęć

SOBOTA 13 marca 2010r.zajęcia w budynku Szkoły na ul. Żeromskiego

Pracujemy za  poniedziałek 14 czerwca 2010r.
Zgodnie z Terminarzem Szkolnym 14 czerwca to ostatni dzień Youthfestivalu oraz termin Rady Klasyfikacyjnej.
Dzień ten będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Odpracowujemy go właśnie w sobotę 13 marca.

PLAN ZAJĘĆ na SOBOTĘ:

Przesłuchania konkursowe:
godz. 9.00 – 10.00      GRUPA „A”
godz. 10.30 – 12.30      GRUPA „B
godz. 13.00 – 15.00      GRUPA „C”

Szczegółowe listy uczestników z przydziałem do grup znajdują sie w Sekretariacie Szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

Uczniowie, którzy nie biorą udziału w Konkursie umawiają się na indywidualne lekcje z instrumentu bezpośrednio z nauczycielem.

ZAJĘCIA GRUPOWE  dla wszystkich uczniów

RYTMIKA
klasa I dz.  -   godz. 10.00 – 10.30
klasa II dz.  -   godz. 9.30 – 10.00
klasa III dz.  -   godz. 9.30 – 10.00

KSZTAŁCENIE SŁUCHU
klasa II dz.  -   godz.  12.30 – 13.15
klasa III dz.  -   godz. 12.30 – 13.15
klasa IV dz.  -   godz. 11.30 – 12.15
klasa V dz.  -   godz. 11.30 – 12.15
klasa VI dz.  -   godz. 11.30 – 12.15
klasy I – IV mł.  -   godz. 11.30 – 12.15


PONIEDZIAŁEK 15 marca 2010 - zajęcia w Centrum Konferencyjnym na ul. Sienkiewicza

godz. 16.30 – AUDYCJE  INSTRUMENTALNE

godz. 18.00 - Uroczyste ogłoszenie wyników  VII Konkursu Instrumentalnego oraz KONCERT LAUREATÓW

02/03/2010