O NAS

SMKJ – Szkoła Muzyczna w Konstancinie istnieje od roku 1996 i jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami.

Swoją działalność prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nr wpisu: 09/96 [zobacz]

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej nadane we wrześniu 2001 roku decyzją ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Andrzeja Zielińskiego.

Decyzja: [zobacz]

Założycielką szkoły jest Małgorzata Szanduła, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, która jest Dyrektorem Szkoły.

We wrześniu 2007r. Małgorzata Szanduła, Dyrektor Szkoły została powołana do składu Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury. W latach 2010-2013  pełniła funkcję Vice-przewodniczącego Rady.

Nadzór pedagogiczny nad merytoryczną działalnością szkoły sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Centrum Edukacji Artystycznej.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i twórczy kontakt z muzyką pragną:

 • rozwijać uzdolnienia muzyczne,
 • kształtować wrażliwość estetyczną i artystyczną,
 • poszerzać ogólną edukację.

Działając w oparciu o najlepsze wzorce i doświadczenia dobieramy program nauki do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia i dbamy o najwyższy poziom satysfakcji uczniów i rodziców.

Głównym kierunkiem działalności szkoły jest nauczanie gry na instrumentach oraz szeroko pojęte umuzykalnianie dzieci i młodzieży. Realizowana jest to w dwóch cyklach nauki: sześcioletnim (C6) i czteroletnim (C4) w zależności od wieku  ucznia.

Uczymy gry na:

 • fortepianie
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • gitarze
 • flecie poprzecznym
 • klarnecie
 • perkusja (warsztaty) 

Edukację muzyczna w szkole I stopnia  obejmuje również takie zajęcia jak:

 • wiedza o muzyce
 • kształcenie słuchu
 • rytmika
 • audycje muzyczne
 • chór

Dodatkowo nasi uczniowie mogą dodatkowo poszerzać swoją edukację na zajęciach takich jak:

 • zespoły kameralne
 • studio piosenki
 • śpiew solowy – emisja głosu

Cel jaki sobie stawiamy w naszej pracy to wykształcenie przede wszystkim wykształcenie twórczych, wrażliwych, inteligentnych i otwartych na świat odbiorców sztuki i animatorów życia kulturalnego.

Tym, którzy chcą kontynuować naukę w szkole II-go stopnia stwarzamy warunki profesjonalnego przygotowania do dalszej edukacji muzycznej

Naukę w naszej Szkole poszerzamy o działalność koncertową uczniów i nauczycieli.

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych kandydata  zwanych w Szkole „przesłuchaniem wstępnym”.

20/10/2009