Wywiadówki i spotkania z nauczycielami

 

WYWIADÓWKI I SPOTKANIA Z NAUCZYCIELAMI

Zgodnie z Terminarzem  w dniach 21 – 23 marca 2016 

odbędą się wywiadówki i spotkania   rodziców z nauczycielami.

Drodzy rodzice i opiekunowie naszych uczniów

Jak w każdym półroczu tak również teraz  zapraszamy Państwa na wywiadówki i spotkania z nauczycielami.

Będzie można porozmawiać o potrzebach i możliwościach uczniów, a także otrzymacie Państwo  ocenę kształtującą, która opisuje  postępy w nauce Państwa dzieci.

Prosimy  rodziców o liczny udział w tych spotkaniach.

Z nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych

będzie można spotkać się według zamieszczonego planu:

KS, RYTMIKA z KS, Zespół                                        – p. Grażyna Grobelna

poniedziałek 21.03.2016 r.   godz. 20.00

KS, RYTMIKA z KS, Zespół                                        – p. Magdalena Swat

wtorek 22.03.2016 r.                   godz. 19.50

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU, AUDYCJE MUZYCZNE     - p. Katarzyna  Bortkun

poniedziałek 21.01.2016 r.   godz. 19.50

 

AUDYCJE MUZYCZNE, KSZTAŁCENIE SŁUCHU – p. Małgorzata Szanduła

środa 23.03.2016 r.               godz. 16.30 – 17.15

   18.15 – 19.00

Nauczyciele instrumentów  zapraszają  na lekcje, w godzinach zajęć dziecka.

14/03/2016

SZKOLNY KONKURS ” Taniec jako miniatura instrumentalna”

EDYCJA SZKOLNA 2016

WYNIKI  PRZESŁUCHAŃ KONKURSOWYCH

GRUPA „A”

GRUPA „B”

GRUPA „C”

GRUPA „D”

Na koncercie finałowym
występują laureacie I , II i III nagród
( uczniowie graja po jednym utworze wybranym przez jury )

LISTA  LAUREATÓW i WYKONYWANY PROGRAM
NA KONCERCIE FINAŁOWYM

Wykonawcy proszeni są o przybycie na miejsce koncertu na 30 minut przed rozpoczęciem koncertu.

*****

Konkurs Mazowiecki
„ Taniec jako miniatura instrumentalna”
zmienił formułę.

Będzie odbywał się co dwa lata i swoim zasięgiem obejmie całą Polskę.
Zapraszamy zatem w  przyszłym roku  na ogólnopolską edycję KONKURSU.

W tym roku Konkurs będzie miał tylko edycję szkolną.

Zapraszamy więc do udziału wszystkich uczniów naszej szkoły.

Przesłuchania konkursowe będą odbywać się w piątek 18 marca 2016 r

w  Auli Szkoły Muzycznej  przy ul.Świetlicowej  .

Jeszcze tego samego dnia ogłoszone będą wyniki konkursu.

 Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników ,

Nagrody zostaną przyznane w każdej z  czterech grup wiekowych.

Koncert laureatów  i wręczenie nagród  odbędzie się 
w sobotę 19 marca o godz. 15.00
w Centrum Kultury w Powsinie przy ul.Przyczółkowej.

Serdecznie zapraszamy !

07/03/2016