Nauka zdalna od 20.12.2021

W dniu 15 grudnia 2021 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  Dziennik  Ustaw z 2021 r. poz. 2301, które wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z  powyższym od dnia 20 grudnia zajęcia w naszej Szkole będą realizowane zdalnie według wskazań zawartych w  Rozporządzeniu  MEN i zgodnie z wytycznymi CEA.  

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji zajęć po 20 grudnia 2021r. 

 1. Zajęcia zdalne w naszej Szkole będą odbywać się z  wykorzystaniem platformy MS Teams.
 2. Wszyscy uczniowie posiadają swój indywidualny login i są wpisani w odpowiednie zespoły zajęć indywidualnych i grupowych.
 3. Deklarujemy również wsparcie  w przypadku koniecznej pomocy technicznej w zakresie realizacji zajęć poprzez platformę edukacyjną. Telefon kontaktowy został podany w korespondencji e-mail.
 4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dokładamy starań aby zminimalizować trudności wynikające z nauki zdalnej, a w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przygotowaliśmy dla Państwa możliwość realizacji zajęć w formie konsultacji stacjonarnych. Ich przeprowadzenie wymaga przestrzegania zasad określonych poniżej.
 5. Działając w oparciu o w/w Rozporządzenie  (§ 3 ust. 2 oraz § 4 ust.3) w  przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoś Dyrektor SMKJ ustala możliwość realizacji konsultacji stacjonarnych na wsniosek Rodzica i za zgodą nauczyciela.Szczegłowe zasady realizacji zostały przesłane w korespondencji e-mail do wszystkich  Rodziców uczniów  uczestniczących w zajęciach SMKJ.
 6. Praca w szkole realizowana jest w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązującego w SMKJ

Obowiązują wszystkie wcześniej wprowadzone zasady ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov 2,
w szczególności oświadczenie o stanie zdrowia ucznia uczestniczącego w konsultacji stacjonarnej  oraz:

 • obowiązkowa maseczka
 • dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Szkoły,
 • mycie rąk przed każdymi zajęciami,
 • zachowanie dystansu,
 • monitorowanie wejścia osób trzecich na teren szkoły
 • ograniczona ilość osób w szatni ( tylko uczniowie )
 • weryfikacja ilości osób w szkole (tylko osoby odbywające zajęcia)
 • wejście Rodziców lub opiekunów na teren szkoły tylko po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą Dyrektora

SMKJ zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej organizacji i realizacji konsultacji na podstawie złożonych Wniosków.

18/12/2021

Lekcje Metodyczne 21/22

 

Co roku, jesienią, w SMKJ odbywają się LEKCJE METODYCZNE, które każdorazowo poświęcone są innemu zagadnieniu dotyczącemu praktyki gry na instrumencie i metodyki nauczania. 

Tegoroczne lekcje metodyczne odbędą się w dniach 8-10.11.2021. Tematem wiodącym zajęć jest : „Rola aparatu gry w procesie nauczania. Jak kontrolować i poprawiać aparat gry”

Lekcje metodyczne poprowadzone będą w formie indywidualnych spotkań z nauczycielem przedmiotu podczas planowych zajęć z instrumentu. Na zajęciach nauczyciele instrumentu skupią się tylko na zagadnieniach związanych z techniką gry.

Aparat gry obejmuje zadania jakie należy wykonać, używając własnego ciała, aby bez napięć i trudności prawidłowo grać na instrumencie. Dobrze „ustawiony” aparat gry stanowi fundament dalszego nieskrępowanego rozwoju techniki gry. Dotyczy to między innymi: postawy, ułożenia rąk, regulacji oddechu. Wiąże się z powtarzaniem zadanych czynności, ćwiczeń ruchowych, palcówek itp. oraz nieustanną samokontrolą.

Czas nauki zdalnej uniemożliwił nauczycielom bezpośrednie towarzyszenie uczniom w korygowaniu aparatu gry, zakłócony został proces „ustawiania” rąk i ciała poprzez gest, dotknięcie, uświadomienie namacalne ruchów. Dlatego w tym roku pragniemy z uczniami przejść ten proces na lekcjach metodycznych pomagając im uporządkować wiedzę na ten temat i dając wskazówki do samokontroli.

Mamy nadzieję, że szczególne zwrócenie uwagi na zagadnienia aparatu gry pozwoli uczniom lepiej przygotować się do grudniowych prezentacji podczas Przesłuchań Tematycznych, na których wykonywane będą utwory o charakterze technicznym i biegłościowym.

 

06/11/2021

JESIENNY KONCERT UCZNIÓW 2021

Przed nami pierwsza prezentacja instrumentalna uczniów w tym roku szkolnym. Będzie to jak zwykle o tej porze Jesienny Koncert Uczniów.

Po długim czasie audycji online mamy okazję usłyszeć prezentacje uczniów na żywo. Dokładamy więc wszelkich starań aby zrealizować występy uczniów z zachowaniem obowiązujących zasad ochrony epidemicznej.

Prezentacje w ramach Jesiennego Koncertu Uczniów odbędą się w dniach: 26 – i 29 października w Auli Szkolnej, w kilku odsłonach, przy udziale małej ilości wykonawców i małej liczebnie publiczności.

Prosimy o udział w Koncercie ucznia z jednym rodzicem z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Poniżej zamieszczamy Harmonogram Prezentacji

ZAPRASZAMY i czekamy na piękne występy naszych uczniów.

 

HARMONOGRAM PREZENTACJI

Wtorek 26 października  godzina 18:45                           

GITARA; uczniowie p.A.Chudzika i p.R. Bołtucia

 

Środa 28 października  godzina 19:15                                              

FORTEPIAN; uczniowie p. H.Vorozhko i  p.J. Siwik-Soszyńskiej

 

Piątek 29 października

godzina 16:30           

FORTEPIAN; uczniowie p.M.Markowskiej

godzina 17:10              

FLET i WIOLONCZELA; uczniowie T.Kiniorskiego i p.O.Zhurovej-Tsolki

godzina 18:00               

SKRZYPCE; uczniowie p. A.Kiniorskiej i p. D.Jasińskiej-Urbańskiej

 

dodatkowo

Poniedziałek 8 listopada                           

AKORDEON; uczniowie p. M. Hanga

 

23/10/2021

KONCERT INAUGURACYJNY

ZAPRASZAMY 

 

Rozpoczęliśmy „naukowy” rok szkolny, a teraz zgodnie z tradycją zapraszamy na Koncert Inauguracyjny, który jest początkiem naszego roku artystycznego. Pierwszy taki koncert odbył się w roku 1996, z okazji otwarcia  Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie.

Koncert Inauguracyjny 2021/2022 odbędzie się w sali KDK „Hugonówka” w środę 13 października 2021 o godz. 17,00.

W poprzednich latach na koncertach inauguracyjnych gościliśmy uznanych artystów, zespoły i solistów. W tym roku swoją gra zaszczyci nas Trio w składzie:  Filip Wojciechowski (fortepian), Paweł Pańta (kontrabas) i Cezary Konrad (perkusja). Z okazji równolegle trwającego XVIII Konkursu Chopinowskiego muzycy obiecali zaprezentować Chopina w jazzowym ujęciu. Już się cieszymy na te wrażenia. W programie koncertu zaprezentujemy występ Chóru Constance Pueri Cantores oraz przywitamy naszych Pierwszoklasistów.

Zapraszamy wszystkich, dzieci z Zerówki Muzycznej, Uczniów, Rodziców, rodziny i sympatyków szkoły

 

08/10/2021