Aktualności


REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

INFORMACJA 

Przyjęcie kandydatów do SMKJ prowadzone jest w oparciu o wytyczne właściwego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 W roku 2021/2022  postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych przeprowadzane  jest w trybie stacjonarnym.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami i zasadami opisanymi poniżej.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania: FORMULARZ zgłoszeniowy 

Do pobrania: WNIOSEK o PRZYJECIE do klasy I SM

Zgłoszenie na formularzu należy przesłać do końca maja. Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub może zostać wyznaczony kolejny termin.

UWAGA! w roku 2023 terminy przesłuchań  to 29 i 31 maja oraz 12 i 15 czerwca.

Po nadesłaniu formularza o przyjecie do klasy I zaproponowane zostaną indywidualne daty badania przydatności zwane w naszej szkole PRZESŁUCHANIEM WSTĘPNYM. Przed przesluchaniem nalezy złozyc w sekretariacie WNIOSEK o przyjecie do klasy I SM I Stopnia

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania  w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz. O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 80 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem.

FORMA  BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA 

Przesłuchanie wstępne kandydata do szkoły muzycznej przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

Piosenki do pobrania (tekst i podkład)
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole 

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata i obejmuje .

 1. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych,
 2. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej,
 3. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie

Wskazania dotyczące przesłuchania 

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.
 3. Wizyta kandydata i rodzica w Szkole przebiega z zachowaniem wszelkich środków ochrony obowiązujących w Szkole w związku z zagrożeniem COVID

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek należy dostarczyć przed terminem przesłuchania; zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura do 30 czerwca

II tura do 15 września

Po ogłoszeniu wyników przesłuchań wstępnych Rodzice zaproszeni zostaną na indywidualne omówienie wyników i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków podpisania umowy o nauke i zapisu ucznia do SMKJ.

 ***

(*) W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej realizacja on-line na MS Teams zasady z lat poprzednich )

( W trybie przesłuchania on-line prosimy o przesłanie nagrania video (zgodnie ze wskazówkami(*)). Nagranie należy przesłać w okresie 15-26 czerwca . za pomocą WeTransfer  ( https://wetransfer.com/) pod wskazany w mailu adres zwrotny. – dotyczy tylko sytuacji zagrożenia epidemicznego)
 1. on-line – W przesłuchaniu na platformie on-line kandydat uczestniczy wspólnie z rodzicem.
 2. on-line – Prosimy o zapewnienie dziecku przestrzeni do swobodnego wykonania ćwiczeń ruchowych: klaskanie, poruszanie ciałem itp.
 3. on-line – Rodzic proszony jest o zalogowanie się na spotkanie 10 minut przed terminem przesłuchania w celu weryfikacji połączenia.
 4. on-line – Prosimy o zapewnienie dobrej widoczności całej postaci w kamerze komputera lub tabletu  oraz  dobrej słyszalności.

(*) Wskazania dotyczące realizacji nagrania piosenki (w trybie przesłuchania on-line) 

 1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
 2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z akompaniamentem.
 3. Wykonanie piosenki powinno być poprzedzone samodzielnym i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z podaniem imienia i nazwiska.
 4. Na nagraniu powinna być widoczna cała sylwetka kandydata ustawionego przodem do kamery.
 5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek ingerencji w obraz lub dźwięk.
 6. Pliki zawierające nagrania należy w tytule podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

 

 

04/04/2023

Jesienny Koncert Uczniów

W dniach 26, 27 i 28 października zapraszamy na JESIENNY KONCERT UCZNIÓW. W tym roku nasze prezentacje odbywają się w AULI SMKJ. Koncert jest jedną z obowiązkowych form prezentacji umiejętności uczniów szkoły muzycznej I st, takiego obowiązku nie mają uczniowie klasy I-C6. Uczestników Koncertu przygotowują nauczyciele instrumentu. Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy również uczestników warsztatów MusicLab.

Plan Koncertu:

cz. I -  26.10.22 (środa): 

fortepian klasa p H.Vorozhko, fortepian klasa p. J.Siwik-Soszyńska;

cz. II – 27.10.22 (czwartek):

gitara klasa p. R.Bołtuć, skrzypce klasa p. D. Jasińska-Urbańska; wiolonczela klasa p. O. Zhurova-Tsolka (plan czwartkowy);

cz. III -  28.10.22 (piątek):

gitara klasa p. A.Chudzik, skrzypce klasa p. A.Kiniorska, fortepian klasa p. M.Markowska, wiolonczela klasa p. O.Zhurova-Tsolka (plan piątkowy), flet klasa p. T.Kiniorski.

Terminy innych występów będą dodatkowo ogłoszone. Serdecznie zapraszamy do wspólnego koncertowania.

21/10/2022

Dzień Nauczyciela

 

Nasi Kochani,

Jola, Małgorzata, Hanna, Elżbieta, Dorota, Agnieszka, Urszula, Anna, Edyta, Małgorzata, Bożena, Małgorzata, Tomek, Radek, Adrian, Michał, Bartek, Grzegorz – dziękujemy i życzymy samych udanych dni i oczywiście wspaniałej i kojącej muzyki w wykonaniu uczniów :)

 

 

13/10/2022