Nauka zdalna od 20.12.2021

W dniu 15 grudnia 2021 r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  Dziennik  Ustaw z 2021 r. poz. 2301, które wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Zgodnie z  powyższym od dnia 20 grudnia zajęcia w naszej Szkole będą realizowane zdalnie według wskazań zawartych w  Rozporządzeniu  MEN i zgodnie z wytycznymi CEA.  

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji zajęć po 20 grudnia 2021r. 

 1. Zajęcia zdalne w naszej Szkole będą odbywać się z  wykorzystaniem platformy MS Teams.
 2. Wszyscy uczniowie posiadają swój indywidualny login i są wpisani w odpowiednie zespoły zajęć indywidualnych i grupowych.
 3. Deklarujemy również wsparcie  w przypadku koniecznej pomocy technicznej w zakresie realizacji zajęć poprzez platformę edukacyjną. Telefon kontaktowy został podany w korespondencji e-mail.
 4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dokładamy starań aby zminimalizować trudności wynikające z nauki zdalnej, a w przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przygotowaliśmy dla Państwa możliwość realizacji zajęć w formie konsultacji stacjonarnych. Ich przeprowadzenie wymaga przestrzegania zasad określonych poniżej.
 5. Działając w oparciu o w/w Rozporządzenie  (§ 3 ust. 2 oraz § 4 ust.3) w  przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoś Dyrektor SMKJ ustala możliwość realizacji konsultacji stacjonarnych na wsniosek Rodzica i za zgodą nauczyciela.Szczegłowe zasady realizacji zostały przesłane w korespondencji e-mail do wszystkich  Rodziców uczniów  uczestniczących w zajęciach SMKJ.
 6. Praca w szkole realizowana jest w trybie podwyższonego reżimu sanitarnego obowiązującego w SMKJ

Obowiązują wszystkie wcześniej wprowadzone zasady ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov 2,
w szczególności oświadczenie o stanie zdrowia ucznia uczestniczącego w konsultacji stacjonarnej  oraz:

 • obowiązkowa maseczka
 • dezynfekcja rąk przed wejściem na teren Szkoły,
 • mycie rąk przed każdymi zajęciami,
 • zachowanie dystansu,
 • monitorowanie wejścia osób trzecich na teren szkoły
 • ograniczona ilość osób w szatni ( tylko uczniowie )
 • weryfikacja ilości osób w szkole (tylko osoby odbywające zajęcia)
 • wejście Rodziców lub opiekunów na teren szkoły tylko po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą Dyrektora

SMKJ zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji dotyczącej organizacji i realizacji konsultacji na podstawie złożonych Wniosków.

18/12/2021