BAJKOWE PORANKI


 ARTYSTYCZNE  AKTYWNOŚCI DLA NAJMŁODSZYCH!

wiek: 4-6 lat
czas: od poniedziałku do piątku
w godz.10:00 – 13:00
turnusy: lipiec
miejsce:
Konstancin: Szkoła Muzyczna w Konstancinie, ul. Świetlicowa 7/9 lok A1
Wilanów: Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Urszuli Ledóchowskiej 10

formularz zgłoszeniowy:

BAJKOWE PORANKI to  spotkania dla najmłodszych, podczas których tematyczna opowieść prowadzi nas przez różne wrażenia słuchowe i wzrokowe: obecne w przyrodzie, w miejskiej dżungli, w świecie muzyki.
Z opowieści tej wyrastają muzyczne gry, zabawy i piosenki, wzbogacające wyobraźnię i pogłębiające wrażliwość zmysłową dziecka.

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  od 10:00 – 13:00.

Zajęcia odbywają się zajęcia w małych grupach  w trzech rodzajach aktywności.

  • OFERTA ZAJĘĆ:

BAJKI o DŹWIĘKACH
animacja grupy dzieci w wieku 4-6 lat  w oparciu o opowieść, wykorzystującą odwołania do wyobraźni słuchowej, wsparta muzyką wykonywaną na żywo – głos ( instrument ).
Zajęcia z wykorzystaniem elementów teorii uczenia się  muzyki   Edwina Gordona. Czas trwania 40 minut
______________________________
BAJKI o WIDOKACH
animacja grupy dzieci  w wieku 4-6 lat  w oparciu o opowieść wykorzystującą odwołania do wyobraźni wizualnej, wspierana wspólnymi działaniami plastycznymi.
Rozwój twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka. Czas trwania 40 minut
______________________________
BAJKI o RUCHU
animacja dzieci w  wieku 4-6 lat  w  oparciu o opowieść wykorzystującą odwołania do wyobraźni ruchowej, wspierana rekwizytami i zabawami ruchowymi oraz muzyką.
Zajęcia z wykorzystaniem metody  Emila Jagues’a Dalcroze’a. Czas trwania 40 minut.
______________________________

Do wyboru po jednym zajęciu w każdej formie, maksymalnie 3 zajęcia dziennie w cyklu tygodniowym

Wówczas dziecko jest przez  dwie i pół godziny pod opieką nauczycieli i przez cały ten czas uczestniczy w przygodzie z muzyką.
Można również wybrać mniejsza ilość zajęć danego dnia.

Realizacja danego rodzaju zajęć przy minimalnej ilości 5 osób w grupie.

  • ZAPISY i OPŁATY:

Ilość zajęć, z których dziecko może skorzystać w ciągu tygodnia określona zostaje KARNETEM do wyboru:

KARNET Basic ( 5 zajęć  w tygodniu)         - 175 pln
KARNET Small  (10 zajęć w tygodniu )     - 275 pln
KARNET Medium (15 zajęć w tygodniu)  - 350 pln
Rezerwacji karnetu należy dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 668555277. lub pisząc na adres wakacje@muzyczna-konstancin.pl

Karnet pozostaje ważny przez tydzień. Po wykupieniu karnetu, na wybrane zajęcia w danym dniu należy się zapisać, najpóźniej  do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej.

O odwołaniu obecności dziecka na zajęciach, na które się zapisało należy poinformować telefonicznie lub mailowo do g. 14.00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W przeciwnym wypadku zajęcia zostaną odliczone od karnetu i uznane z zrealizowane.

zobacz również >>
WARSZTATY dla początkujących
KURSY dla zaawansowanych

29/06/2017

KURS NA MUZYKĘ

MUZYCZNE DOŚWIADCZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH!

wiek: 7 – 14 lat
czas:  tydzień od poniedziałku do piątku
w godz.15:00 – 18:00

turnusy: 10-17 lipca, 17-21 lipca,24-28 lipca

miejsce:

Konstancin: Szkoła Muzyczna w Konstancinie, ul. Świetlicowa 7/9 lok A1
Wilanów: Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Urszuli Ledóchowskiej 10

formularz zgłoszeniowy:


KURS na MUZYKĘ to tygodniowy cykl zajęć, podczas których każdy ma szansę zdobywać i doskonalić umiejętności w wybranej dziedzinie: śpiew, gra na instrumencie, sprawdzić jak utwór muzyczny może poruszać naszym ciałem, a także odkryć ciekawe fakty o muzycznych bohaterach.
Zajęcia mają formę lekcji indywidualnych, gry zespołowej, zajęć muzyczno-ruchowych w grupie
Przeznaczone są dla dzieci znających podstawy gry na instrumencie lub śpiewu.

Przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 18:00 dzieci uczestniczą w wybranym zestawie zajęć.
Tygodniową przygodę z muzyką otwiera „Preludium” - koncert edukacyjny z elementami interakcji z publicznością
Konkurs  zamyka  „Finale” - koncert wypełniony prezentacjami przygotowanych utworów, choreografii ilustrujących muzykę.

  • KURSY:

KURS solo
obejmuje  5 zajęć instrument/głos + 5 zajęć grupowych (muzyka w ruchu lub zespół) codziennie od poniedziałku do piątku
KURS duet 
obejmuje 5 zajęć instrument/głos po 2 osoby + 5 zajęć grupowych (muzyka w ruchu lub zespół) codziennie od poniedziałku do piątku
KURS mistrzowski 
obejmuje 5 zajęć  instrument/głos ( lekcje  indywidualne ) codziennie od poniedziałku do piątku

Zapisując się na KURS wybieramy  śpiew lub grę na instrumencie oraz zajęcia grupowe: zespół lub muzyka w ruchu.
Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest znajomość nut  oraz posiadanie własnego instrumentu.

  • ZAJĘCIA do WYBORU:

Piosenka – solo lub duet
Nauka prawidłowej emisji głosu, praca nad dykcją, nauka piosenek, praca z mikrofonem,
przygotowanie występu.
czas zajęć: 30 minut
_______________________________
Śpiew  - solo lub duet
Nauka prawidłowej emisji głosu, praca nad dykcją, nauka utworu (pieśń, arietta, itp.)
Przygotowanie występu
czas zajęć: 30 minut
_______________________________
Zespół wokalny – grupy od 3 osób
Nauka śpiewu zespołowego, przygotowanie wybranego utworu  na występ.
czas zajęć: 60 minut
_______________________________
Instrument   - solo lub duet
do wyboru: gitara, skrzypce klarnet, fortepian
Doskonalenie gry  na wybranym instrumencie, praca nad dźwiękiem, przygotowanie występu.
czas zajęć: 30 minut
_______________________________
Nowy instrument – solo lub duet
do wyboru: gitara, skrzypce klarnet
Nauka podstaw gry na instrumencie innym niż ten, na którym dziecko dotychczas grało, przygotowanie występu wraz z nauczycielem
czas zajęć: 30 minut
_______________________________
Zespół instrumentalnygrupy od 3 osób
do wyboru:  zespół gitarowy, smyczkowy lub dęty
Praca w grupie, nauka gry zespołowej, przygotowanie repertuaru.
czas zajęć: 60 minut
________________________________
Muzyka w ruchu – grupy od 5 osób
Praca w grupie, poznawanie wybranego dzieła muzycznego poprzez ćwiczenia słuchowo-ruchowe, przygotowanie kompozycji ruchowej do utworu.
czas zajęć: 45 minut

  • ZAPISY i OPŁATY:

Na wybrany kurs i turnus należy zapisać się pisząc na adres wakacje@muzyczna-konstancin.pl  lub dzwoniąc pod numer telefonu  668555277.

Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest piątek (do godziny 16:00) poprzedzający rozpoczęcie wybranego turnusu. Wybrany zestaw zajęć zostaje potwierdzony deklaracją uczestnictwa w Kursie i opłacony w dniu jej podpisania, w terminie j.w.

KURS solo ( 5 dni/10 zajęć  solo i grupa)  - 350 pln
KURS duet ( 5 dni/10 zajęć duet i grupa ) - 250 pln
KURS indywidualny( 5 dni /5 zajęć indywidualnych) - 400 pln

Realizacja danego rodzaju Kursu przy minimalnej ilości 6 osób  na Kursie.

 zobacz również>>

 WARSZTATY dla początkujących

BAJKOWE PORANKI dla najmłodszych

29/06/2017

WARSZTATY WAKACYJNE

słucham!  śpiewam!   tańczę!   gram!

ZAJĘCIA dla POCZĄTKUJĄCYCH

 wiek: 7-14 lat
czas: od poniedziałku do piątku
 w godz. 10:00 – 14:00
turnusy: lipiec

miejsce:
Konstancin: Szkoła Muzyczna w Konstancinie, ul. Świetlicowa 7/9 lok A1
Wilanów: Szkoła Podstawowa nr 355, ul. Urszuli Ledóchowskiej 10

formularz zgłoszeniowy:

WARSZTATY to seria zajęć poświęconych zjawiskom muzycznym.

Dzięki nim każdy może dowiedzieć się  jak wygląda muzyka „od środka”, bliżej zapoznać się ze światem dźwięków oraz doświadczyć, jak to jest być twórcą i odbiorcą muzyki. Różnorodne zajęcia reprezentują cztery formy aktywności.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00, zgodnie z planowanym na dany tydzień grafikiem, odbywają się zajęcia  w małych grupach, po jednej propozycji z każdej ścieżki.  Każde spotkanie jest zamkniętą w sobie całością tematyczną.

  • OFERTA ZAJĘĆ:

SŁUCHAM
Muzyka w ruchu
poznawanie wybranego dzieła muzycznego poprzez zabawy i ćwiczenia słuchowo-ruchowe
lub
Opowieści  muzyczne
poznawanie wybranych utworów muzycznych ,  połączone z  twórczą interpretacją
________________________________
ŚPIEWAM
Piosenka
poznawanie podstaw prawidłowej emisji głosu, dykcji, piosenka, ekspresja,  zajęcia z mikrofonem
lub
Śpiew klasyczny
poznawanie podstaw prawidłowej emisji głosu, dykcji, wykonanie krótkiego utworu, zajęcia akustyczne
_________________________________
TAŃCZĘ
Balet  
odkrywanie podstawowych elementów techniki tańca klasycznego
lub
Taniec nowoczesny 
odkrywanie podstawowych elementów techniki tańca współczesnego
_________________________________
GRAM
Gam na gitarze
zapoznanie z brzmienim i podstawami gry na gitarze
lub
Bum bum rurki
zespołowa gra na bum, bum rurkach oraz instrumentach z zestawu Orffa
_________________________________

 

 

 

Do wyboru po jednym zajęciu w każdej formie.
Maksymalnie 4 zajęcia dziennie w cyklu tygodniowym. 
Podział na grupy wiekowe /czas pojedynczych zajęć: 45 minut

Można zapisać się na maksymalnie cztery zajęcia w danym dniu i uczestniczyć w przygodzie z muzyką przez całe przedpołudnie. Dzieci, które wybiorą mniejszą ilość zajęć, mają możliwość spędzenia pozostałego czasu w Kąciku plastycznym,  oddając się swobodnej twórczości pod okiem artysty plastyka.

Realizacja danego rodzaju zajęć przy minimalnej ilości 5 osób w grupie.

  • ZAPISY i OPŁATY

Ilość zajęć, z których dziecko może skorzystać w ciągu tygodnia, określona jest KARNETEM:
KARNET Basic ( 5 zajęć  w tygodniu)         - 175 pln
KARNET Small  (10 zajęć w tygodniu )     - 275 pln
KARNET Medium (15 zajęć w tygodniu)  - 350 pln
KARNET  Large ( max)  (20 zajęć w tygodniu )    -  400 pln

Rezerwacji karnetu należy dokonać dzwoniąc pod numer telefonu 668555277. lub pisząc na adres wakacje@muzyczna-konstancin.pl
Karnet pozostaje ważny przez tydzień. Po  wykupieniu karnetu, na wybrane zajęcia należy zapisać się najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym zajęcia, telefonicznie lub mailowo.
O odwołaniu obecności dziecka na zajęciach należy poinformować telefonicznie lub mailowo do g. 14.00 w dniu poprzedzającym zajęcia. W przeciwnym wypadku zajęcia zostaną odliczone od karnetu i uznane z zrealizowane.

zobacz również>>
KURSY na MUZYKĘ dla zaawansowanych
BAJKOWE PORANKI dla najmłodszych

29/06/2017

Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 r. w piątek

odbędzie się

Uroczyste  Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

zapraszmy do Auli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie

Rozdanie świadectw i dyplomów wg następującego planu:

godz. 16.00    – klasy I C-6 oraz I C-4

godz.16.30     – klasy  II i III C-6

godz. 17.00    – klasy  IV C-6 oraz II C-4  

godz. 17.30    – klasy  V C-6 oraz III C-4  

godz.18.00   –  zajęcia dodatkowe przy naszej szkole – Warsztaty Instrumentalne

22/06/2017