SPOTKANIA PROGRAMOWE 2019/2020

Zapraszamy na spotkania programowe z nauczycielami i Dyrekcją Szkoły!

Na początku każdego roku szkolnego przekazujemy Rodzicom  programy i wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz ważne informacje organizacyjne. Chcielibyśmy omówić je z Państwem na spotkaniach z Nauczycielami i Dyrekcją Szkoły.

W tym roku nowością  jest możliwość konsultacji merytorycznych  dla Rodziców uczniów grających na fortepianie. Konsultacje prowadzi p. Jolanta Siwik-Soszyńska.

Mamy nadzieję na Państwa liczną obecność, ze względu na bardzo ważne tematy dotyczące rozwoju Państwa dzieci w szkole muzycznej.

 

HARMONOGRAM  rok szkolny 2019/2020

ŚRODA 02/10/2019  godz. 19:15
konsultacje metodyczne dla rodziców uczniów klas FORTEPIANU

Prowadzący: Jolanta Siwik-Soszyńska -  kierownik sekcji fortepianu

***

 CZWARTEK 03/10/2019  godz. 19:15

Przedmiot: gitara, flet, fortepian, kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór

Nauczyciele: R.Bołtuć, T.Kiniorski, M.Milart, L.Skyba, M.Bogusławska, A. Wójkowska

Prowadzący: Radosław Bołtuć -  kierownik sekcji  instrumentów orkiestrowych i gitary

 

 

***

 PIĄTEK 04/10/2019 godz. 19:15

Przedmiot: skrzypce, wiolonczela, fortepian, kształcenie słuchu, rytmika

Nauczyciele: A. Kiniorska, J.Florczak, M.Markowska, O.Zhurova, M.Medvedova,

Prowadząca: Agnieszka Kiniorska – wicedyrektor szkoły

27/09/2019

Nowy projekt – Muzyczny Świat Malucha

Nowy projekt zajęć przygotowujących do dalszej nauki muzyki.
MUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA to kreatywne zajęcia muzyczne.
Zapraszamy dzieci już od 3 miesiąca życia.
W ramach projektu proponujemy również zajęcia dla przyszłych mam.


SUZUKI VOICE

Zajęcia dla przyszłych mam i dla dzieci już od 3 miesiąca życia!
Przygodę z muzyką zaczynamy już w łonie mamy.W ramach warsztatów
„dla przyszłych mam”.
Kolejnym krokiem są zajęcia i warsztaty  dla dzieci. W zajęciach dzieci uczestniczą wraz z rodzicami,
pierwsza grupa to „maluszki” już od 3 miesiąca
druga grupa to „bobasy” w wieku 1 – 2 latka.
Zajęcia prowadzone są  metodą nauki śpiewu stworzona przez  legendarnego Shivichi Suzuki (Japonia) i Paivi Kukkamaki (Finlandia).

Specyfika tej metody polega na tym, ze nauka śpiewu objęte może być dziecko jeszcze w łonie matki. Podczas zajęć umuzykalniająco – relaksujących przyszła mama śpiewa kołysanki, proste melodie swojemu dziecku, by później, kiedy się narodzi kontynuować wraz z nim te spotkania muzyczne. Najpierw w grupie z niemowlętami a później z dziećmi  już nieco starszymi.

Chodzi tu nie tylko o rozwijanie umiejętności śpiewu, ale również o budowanie relacji i pogłębianie więzi  z matka.  Dziecko rozwija się na wielu płaszczyznach, m.in. wykształca słuch muzyczny, ćwiczy pamięć słuchową (melodia, słowa), przyspiesza rozwój mowy (śpiew jest doskonałym treningiem logopedycznym), nabiera śmiałości podczas występów publicznych, poznaje instrumenty muzyczne itp. Program obejmuje repertuar w czterech językach na zajęciach grupowych.

ZAJĘCIA 1 raz w tygodniu: 

„przyszłe mamy”: terminy zajęć zostaną podane we wrześniu
„maluszki”od 3 miesiąca: terminy zajęć zostaną podane we wrześniu
„bobasy” od 1- 2 lat: terminy zajęć zostaną podane we wrześniu

 

 

MUZYCZNE BAJKI

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku  od 3 do 5 lat, które maja na celu rozwój wyobraźni słuchowej, ruchowej i wizualnej.

Podczas zajęć wykorzystywana jest teoria nauki muzyki E.E.Gordona. Dziecko naśladuje z pewną dokładnością dźwięki muzyki z otoczenia, zwłaszcza motywy tonalne i rytmiczne, koordynuje śpiewanie i recytowanie z oddychaniem i ruchem. Udział w zajęciach kształci korelacje słuchowo-głosową bazując na skojarzeniach graficznych rozwija wyobraźnię wizualną.

Myślą programową są bajki o dźwiękach, ruchu i widokach. Zajęcia  to animacje prowadzone w oparciu o opowieść wykorzystującą odwołania do wyobraźni dźwiękowej, ruchowej i wizualnej. Aktywność  wspierana jest rekwizytami, zabawami ruchowymi, muzyką na żywo oraz nagraniami muzyki klasycznej.

ZAJĘCIA 1 raz w tygodniu :
terminy zajęć zostaną podane we wrześniu

 MSM_formularz_zgłoszenia

ZERÓWKA MUZYCZNA 

Zajęcia grupowe dla dzieci w wieku  6 lat, które maja na celu nie tylko przygotowanie do dalszej nauki muzyki ale przede wszystkim rozwijanie muzykalności dziecka.

W realizacji zajęć wykorzystywana jest metoda E.Jagues-Dalcroza, która opiera się na doświadczaniu muzyki i wyrażaniu jej oraz własnych emocji poprzez ruch, który dla dziecka jest najbardziej naturalną drogą ekspresji. Celem zajęć prowadzonych tą metodą jest nie tylko rozwijanie muzykalności, ale  holistyczny rozwój dziecka poprzez muzykę.

Program na zajęciach umuzykalnienia realizowany jest tematycznie w blokach: „słucham i tańczę” oraz „śpiewam i gram”  i obejmuje cztery rodzaje aktywności dziecka. Zawiera elementy tańca pobudzające koordynację ruchową , grę na instrumentach rytmicznych,  naukę poprawnej emisji głosu, rozwija pamięć i wrażliwość muzyczną, rozbudza poczucie rytmu i twórczą interpretację muzyki.

Uzupełnieniem programu jest kurs instrumentalny, indywidualne zajęcia z instrumentu. To praktyczna możliwość poznania minimum dwóch instrumentów do wyboru: skrzypce, wiolonczela, gitara, flet,  a od tego roku również AKORDEON. Jest to wprowadzenie i przygotowania do nauki gry na wybranym instrumencie w szkole muzycznej. Wybór zajęć na danym instrumencie uzależniony jest od wolnych miejsc u nauczycieli.

ZAJĘCIA: 

Umuzykalnienie 1 raz w tygodniu 40 minut:
terminy zajęć zostaną podane we wrześniu


Kurs instrumentalny 1 raz w tygodniu  30 minut
dzień i godzina zajęć ustalana indywidualnie.

MSM_formularz_zgłoszenia

PICCOLO CORO!

Propozycja zajęć wokalnych dla „zerówkowiczów”
Od zeszłego roku dzieci  w wieku 6 lat mają dodatkowo możliwość uczestniczenia w zajęciach  dziecięcego chóru  PICCOLO CORO.
Próby w każdą środę 

 

 

17/09/2019