ORGANIZACJA ZAJĘĆ w roku 2023/2024

Poniżej podajemy ogólne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, które  dotyczące wszystkich uczniów SKMJ.

Indywidualne zagadnienia takie jak przydział uczniów do nauczyciela (klasa I ),  zmiany i przydziały nauczyciela fortepianu dodatkowego, nowe dni akompaniamentu itp. będą przekazywane bezpośrednio na Rozpoczęciu Roku Szkolnego. Informację takie będzie można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie od 04 września 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU i PLAN PIERWSZYCH SPOTKAŃ

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

TERMINARZ-  roczny plan pracy szkoły 2023/2024

31/08/2023

ROZPOCZĘCIE ROKU 2023/2024 pierwsze spotkania

Rozpoczęcie  ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 odbędzie się 
w siedzibie  SMK-J przy ul. Sobieskiego 6 
-
Zapraszamy uczniów i rodziców w podziale na klasy, według poniższego planu

***

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

-
PONIEDZIAŁEK  04 września 2023 r

Klasa I C6 i I C4  godz. 16:00 

Klasa II C6 i III C6  godz. 17:00 

Klasa IV C6  godz. 17:30 

Klasa V i VI C6 oraz i IV C4  godz. 18:00 

Na rozpoczęciu zostaną Państwu przekazane i omówione najważniejsze informacje dotyczące organizacji roku szkolnego, w tym roczny terminarz, plan zajęć grupowych, przydziały do nauczycieli itp.

Bezpośrednio po rozpoczęciu roku zapraszamy na spotkania z nauczycielami instrumentu w celu ustalenia godzin zajęć indywidualnych oraz zasad pracy na tych zajęciach.

PLAN SPOTKAŃ z nauczycielami:

PONIEDZIAŁEK 4 września 2023

p.Hanna Vorozhko -  od godz.17:00  po spotkaniach klasowych
-
p.Agnieszka Kiniorska – od godz.17:00 po spotkaniach klasowych
-
p.Olena Zhurova-Tsolka – od godz.17:00 po spotkaniach klasowych
-
p.Dariusz Falana -  od godz.17:00

***
WTOREK  5 września 2023

p.Tomasz Kiniorski
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Piotr Sikora
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Małgorzata Markowska
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Dorota Jasińska-Urbańska
godz.17:00 – klasy I-III
godz.18:00 – klasy IV-VI
-
p.Bożena Zalewska -  sala 6 godz.17:00

***

ŚRODA 5 września 2023

p.Jolanta Siwik -Soszyńska  -  godz.18:00
-
p.Bartłomiej Sutt – godz.17:00

***

CZWARTEK  6 września 2023

p.Małgorzata Długosz – godz.17:00

***

WARSZTATY WOKLANE I INSTRUMENTALNE MUSICLAB

Nowo zgłoszone osoby na warsztaty instrumentalne i wokalne zapraszamy na spotkanie  we wtorek 05 września na godzinę 18:00
Uczniów kontynujących zajęcia warsztatowe w ramach MUSICLAB zapraszamy na  indywidualne spotkania z nauczycielami  wg. planu powyżej.
***
ZERÓWKA MUZYCZNA

Dzieci i Rodziców zapisanych do  ZERÓWKI MUZYCZNEJ zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne 18 września. Szczegółowe informacje o spotkaniach zostana przesłane w korespondencji e-mail.

30/08/2023