ORGANIZACJA ZAJĘĆ w roku 2023/2024

Poniżej podajemy ogólne informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, które  dotyczące wszystkich uczniów SKMJ.

Indywidualne zagadnienia takie jak przydział uczniów do nauczyciela (klasa I ),  zmiany i przydziały nauczyciela fortepianu dodatkowego, nowe dni akompaniamentu itp. będą przekazywane bezpośrednio na Rozpoczęciu Roku Szkolnego. Informację takie będzie można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie od 04 września 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU i PLAN PIERWSZYCH SPOTKAŃ

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH 

TERMINARZ-  roczny plan pracy szkoły 2023/2024

31/08/2023