ORGANIZACJA ZAJĘĆ w roku 2023/2024

Poniżej podajemy ogólne informacje dotyczace organizacji pracy szkoły, które  dotyczące wyszystkich uczniów SKMJ.

Indywidualne zagadnienia takie jak przydział uczniów do nauczyciela (klasa I ),  zmiany i przydziały nauczyciela fortepianu dodatkowego, nowe dni akompaniamentu itp. będą przekazywane bezpośrednio na Rozpoczęciu Roku Szkolnego. Informację takie będzie można również uzyskać telefonicznie w sekretariacie od 04 wrzesnia 2023

 

ROZPOCZĘCIE ROKU i PLAN PIERWSZYCH SPOTKAŃ

TERMINARZ- roczny plan pracy szkoły 2023/2024

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH  

PLANY ZAJĘC GRUPOWYCH KLASAMI

 

 

 

31/08/2023