NABÓR

DOŁĄCZ DO NAS

Szanowni Państwo. z satysfakcją informujemy, że kontynuujemy rekrutację do Szkoły I Stopnia na nowy rok szkolny  (6-16 lat)
szczegóły w zakładce OFERTA ZAJĘĆ SM I STOPNIA

oraz prowadzimy zapisy na dodatkowe zajęcia realizowane przy naszej Szkole w ramach projektu  MusicLab (dzieci młodsze, 7-16,16+)
szczegóły w zakładce OFERTA ZAJĘĆ WARSZTATY INSTRUMENTALNE, WOKALNEMUZYCZNY ŚWIAT MALUCHA

DOŁĄCZ DO NAS 

„Życie z muzyką jest lepsze”. Edukacja muzyczna to bezcenny wkład w rozwój dziecka. Nasza Szkoła wzbogaca i rozbudza wszechstronnie umiejętności młodego człowieka  – relacje na FB. 

️Od ponad 25 lat rozwijamy muzyczne i artystyczne talenty naszych uczniów, którzy z powodzeniem kontynuują swoją ścieżkę artystyczną.

W bieżącym roku zostaliśmy uhonorowani licznymi nagrodami i wyróżnieniami konkursowymi – relacje na FB

Skutecznie wspieramy rodziców oraz samodzielną pracę dzieci. Działamy przede wszystkim stacjonarnie. Zmieniamy organizację i zasady aby dostosować się do każdego.

 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone w terminach ustalonych indywidulanie przez Szkołę  w trybie stacjonarnym.
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami opisanymi poniżej. 

W celu zgłoszenia  należy wypełnić  wypełnić   formularz zgłoszeniowy  i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Termin składania zgłoszeń od 15 maja – I tura naboru do 30 czerwca, II tura naboru do 15 września.

Warunkiem przyjęcia do szkoły  I Stopnia jest przystąpienie do badania predyspozycji muzycznych czyli do tzw. „przesłuchania”.

W roku 2023 przesłuchania I tury naboru odbędą się w następujących terminach: 29 i 31 maja oraz 12 i 14 czerwca. W przypadku późniejszego zgłoszenia termin przesłuchania zostanie ustalony indywidualnie. 

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego zostaną wyznaczone indywidualne daty przesłuchań dla kandydatów.

Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji:

SMKJ ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA  na rok 2023/2024

FORMULARZ zgłoszeniowy

WNIOSEK o PRZYJĘCIE do klasy I Szkoły Muzycznej I Stopnia

 Klauzula informacyjna RODO  – dla kandydatów i uczęszczających na zajęcia

Ogólne informacje o przyjęciach do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia 

Kandydaci do Szkoły Muzycznej I Stopnia przyjmowani są zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wg. zasad zawartych w Statucie Szkoły. Wszyscy zgłoszeni przystępują do przesłuchań wstępnych, podczas których badane są predyspozycje muzyczne kandydata. Na przesłuchania wstępne przyjmowani są kandydaci  w wieku od 7 do 16 lat.

Kandydaci mają możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących do podjęcia nauki w Szkole Muzyczne I Stopnia oraz z indywidualnych konsultacji z wybranego instrumentu.

OGÓLNE  ZASADY

Nabór do  Szkoły Muzycznej I Stopnia odbywa się w dwóch turach.
I tura przyjęć trwa  do 30 czerwca roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
II tura to nabór uzupełniający, który trwa do 15 września bieżącego roku szkolnego. W drugiej turze naboru przyjmowani są uczniowie w miarę wolnych miejsc.

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Muzycznej I Stopnia jest pozytywny wynik badania przydatności do nauki gry na instrumencie czyli  PRZESŁUCHANIA  WSTĘPNEGO przeprowadzanego przez Komisję Rekrutacyjną. O wyniku przesłuchań wstępnych decyduje ilość otrzymanych punktów. Decyzję o przyjęciu ucznia do Szkoły Muzycznej I stopnia  podejmuje Dyrektor na podstawie wyników przesłuchań wstępnych i dostępności wolnych miejsc na danym instrumencie.

W celu zapisania kandydata należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl oraz złożyć osobiście w Sekretariacie Szkoły wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej.

FORMULARZ zgłoszeniowy

Badania predyspozycji przeprowadzane są w maju i w czerwcu w określonych przez szkołę terminach w danym roku szkolnym.

O indywidualnym terminie przesłuchania Rodzic informowany jest po złożeniu wniosku o przyjęcie do Szkoły.
Uwaga! 30 czerwca kończy się I tura naboru na nowy rok szkolny. Po tym terminie nie będzie już przeprowadzanych przesłuchań w pierwszej  turze naboru. Kolejne przesłuchania w turze uzupełniającej we wrześniu w miarę wolnych miejsc.
W celu przygotowania kandydatów do podjęcia nauki w klasie pierwszej Szkoła organizuje specjalne zajęcia przygotowujące oraz konsultacje z instrumentu.

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj:> zasady rekrutacji 2022/2023

NABÓR  NA INNE ZAJĘCIA
prowadzone przy naszej szkole w projekcie MusicLab

WARSZTATY INSTRUMENTALNE i ZESPOŁOWE

PIOSENKA i ŚPIEW SOLOWY

tak zwana  „MUZYCZNA ZERÓWKA”
 czyli zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym 

Przy naszej szkole prowadzone są również zajęcia dodatkowe takie jak Warsztaty Instrumentalne, Piosenka oraz Śpiew.

Zapisy i przyjęcia na te zajęcia  trwają przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc.

O przyjęciu decyduje  konsultacja  czyli lekcja próbna przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu.

Po pozytywnej konsultacji  przed pierwsza lekcją podpisana zostaje umowa o naukę na wybranych zajęciach

FORMULARZ zgłoszeniowy

Dla dzieci  w wieku przedszkolnym  prowadzone są zajęcia przygotowujące do nauki w klasie pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia pod nazwą „MUZYCZNA ZERÓWKA”.

 

03/06/2017