ROK 2019/2020


HARMONOGRAM od 12 marca do 10 kwietnia 2020

PRACA ZDALNA – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
na okres od 12 marca do 10 kwietnia 2020

12-13 marca  po informacji o zawieszeniu zajęć

 1. Opracowanie materiałów do samodzielnej realizacji zadań przez uczniów w domu ze wszystkich przedmiotów.
 2. Przekazanie wszystkim uczniom indywidualnych KART ZADAŃ wraz ze wskazówkami dotyczącymi samodzielnej pracy ucznia w domu  w okresie od 12 do 25 marca br.
 3. Karty zostały przekazane za pośrednictwem poczty e-mail przez sekretariat Szkoły.
 4. Informacja o formach kontaktu ze szkołą i z nauczycielami.

 

1 TYDZIEŃ 16 – 21 marca

Monitoring odbioru przez Rodziców KART ZADAŃ na okres 12-25.03
Realizacja przez uczniów zadań przekazanych 12-13 marca
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr sprawozdań
Plan pracy dydaktycznej:

 1.  przesyłanie nagrań przez uczniów i konsultacje nauczycieli zajęć indywidualnych – 19-20.03 ( czwartek, piątek)
 2. przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań z teorii oraz informacja zwrotna do Rodziców – 19-20.03 ( czwartek, piątek)
 3. potwierdzenie zrealizowanych konsultacji,  zapis obecności uczniów- sprawozdanie

 

2 TYDZIEŃ 23 – 27 marca

WPROWADZAMY „ E-SZKOŁĘ” z wykorzystaniem platformy MIKROSOFT TEAMS
Monitoring realizacji konsultacji z tygodnia 16-20.03.
Realizacja przez uczniów zadań przekazanych 12-13 marca
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych: przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań oraz informacja zwrotna do Rodziców ( zgodnie z planem zajęć); przekazywanie nowego materiału oraz praca nad wdrażaniem wideo lekcji  
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach zgodnie z planem: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 30.03 – 03.04  ( realizacja w czwartek i piątek 26 i 27.03)

 

3 TYDZIEŃ 30 marca – 03 kwietnia

Monitoring odbioru przez Rodziców zadań przesłanych 26 i 27.03
Monitoring realizacji lekcji on-line z poprzedniego tygodnia
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych: przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań oraz informacja zwrotna do Rodziców ( zgodnie z planem zajęć); przekazywanie nowego materiału oraz dodatkowo planowane wideo lekcje
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach zgodnie z planem: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 06.04 –10.04  ( realizacja w czwartek i piątek 02 i 03.04)

 

4 TYDZIEŃ 06 – 10 kwietnia

Monitoring odbioru przez Rodziców zadań przesłanych 02 i 03.04
Monitoring realizacji lekcji on-line z poprzedniego tygodnia
Dokumentacja pracy nauczyciela – rejestr przesłanych raportów
Plan pracy dydaktycznej:

 1. prowadzenie lekcje on-line z zajęć indywidualnych zgodnie z planem zajęć
 2. przesyłanie przez uczniów zrealizowanych zadań z teorii oraz informacja zwrotna do Rodziców ( czwartek i piątek) oraz dodatkowo planowane wideo lekcje
 3. dokumentacja realizacji po każdych zajęciach: daty, obecności, tematy – raport na koniec tygodnia
 4. aktualizacja materiału i nowe KARTY ZADAŃ na okres kolejnego tygodnia 13.04 – 17.04  ( realizacja we wtorek i środę 07 i 08.04)

25/03/2020

REALIZACJI ZAJĘĆ w okresie nauki zdalnej !

04-08.05.2020
Nauka zdalna, którą realizujemy od 12 marca wprowadza również nowe formy kontaktu  Rodziców i Nauczycieli.
Korzystając z możliwości platformy edukacyjnej  chcemy za jej pośrednictwem przekazać Rodzicom informacje o ocenach i omówić postępy w nauce naszych uczniów.
Zapraszamy w dniach od 4 do 8 maja 2020 na platformę TEAMS,  gdzie odbywają  się spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte.
PLAN WYWIADÓWEK i LEKCJI OTWARTYCH on-line

20-27.04.2020
Uczniowie i Rodzice otrzymują od nauczycieli zmodyfikowane wymagania i zasady pracy zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
Mamy nadzieję, że udało nam się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom przy zachowaniu potrzeby zrealizowania obowiązującego programu nauczania w sposób dostosowany do istniejących warunków.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowany  terminarz obowiązujący w okresie nauki zdalnej, który uwzględnia zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną zmienione formy  prezentacji osiągnięć i klasyfikacji uczniów.
TERMINARZ na okres nauki zdalnej>
Na bieżąco śledzimy  zalecenia władz i  zmiany przepisów w tym zakresie i w przypadku takiej potrzeby będziemy dostosowywać do nich nasze  szkolne rozwiązania dotyczące
klasyfikacji i promocji uczniów.
16.04.2020
Trwa nauka zdalna w formie lekcji on-line  uzupełniana video lekcjami i realizacją zadań.
Rada Pedagogiczna zatwierdziła zasady pracy, formy i wymagania  programowe  dopasowane do nauki zdalnej  realizowanej w Szkole Muzycznej, które uwzględniają zapisy zawarte w Rozporządzeniu  MEN w sprawie nauki zdalnej oraz  zalecenia  Centrum Edukacji Artystycznej w tym zakresie.
27.03.2020
Od tego tygodnia wszystkie działania edukacyjne Szkoły realizujemy na platformie Microsoft Teams. 
Odbywajasie lekcje on-line, videolekcje oraz realizowane  są  zadań i testy sprawdzające zgodnie z Kartami Zadań.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji  zajęć Uczniowie i Rodzice otrzymują za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz bezpośrednio w zespołach teams.
Nauczyciele przesyłają uczniom Karty Zadań obejmujące tygodniowe treści  i materiał do realizacji.

23.03.2020
Kontynuujemy zdalną realizację zajęć  zgodnie z zadaniami przesłanymi uczniom w kartach pracy.
Od poniedziałku 23  marca wprowadzamy realizację lekcji on-line. Będziemy starali się przeprowadzić je mając świadomość dużej ilości wymagań płynących do Państwa z różnych szkół.
Docelowo do pracy zdalnej będziemy wykorzystywać  dedykowaną do takich działań platformę internetową  MICROSOFT TEAMS, którą obecnie wdrażamy w naszej szkole.
W okresie przejściowym do przeprowadzania lekcji indywidualnych możliwe będzie używanie komunikatorów takich jak WhatsApp czy Skype.
Zajęcia indywidualne  będą prowadzone według dotychczasowego planu;  w dniach i godzinach zgodnych z harmonogramem.
Prosimy o zapewnienie dzieciom dostępności w  tym czasie do  nawiązania kontaktu z nauczycielem w celu przeprowadzenia lekcji  – odebranie telefonu lub wiadomości e-mail, gotowość do pracy z instrumentem lub głosem.
W zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych i zajęć grupowych  kontynuujemy formę przesyłania  materiału  do opracowania przez ucznia, sprawdzanie zrealizowanych  i przekazanych e-mailem zadań i odsyłanie informacji zwrotnej .  Pracujemy również nad wdrożeniem VIDEOLEKCJI i grupowych lekcji on-line.
Szczegółowe informacje dotyczące pracy w platformie TEAMS przesyłane są na skrzynkę mailową Rodziców.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się dopasować  do wyzwań  jakie stawia przed nami obecna sytuacja. Dokładamy wszelkich starań aby odbywało się to jak najlepiej.

16.03.2020 
Od  poniedziałku 16 marca wprowadzone zostają zdalne formy realizacji zajęć dla naszych uczniów.
KARTY ZADAŃ  z zakresem  materiału i zadań do realizacji będą przekazywane uczniom co dwa tygodnie. Pierwsze karty  zostały wysłane w  dniach 12-14 marca br.
LEKCJE INDYWIDUALNE: instrument, śpiew, piosenka 
W tygodniu 16 – 20 marca będą odbywać się  TELEKONSULTACJE  prowadzone przez nauczycieli na podstawie przesłanych  przez uczniów nagrań audio.
Planujemy od  23 marca  wprowadzić  LEKCJE ON-LINE realizowane w dniach i godzinach planowych zajęć.
 
ZAJĘCIA GRUPOWE:
16 -27 marca  nauczyciele sprawdzają realizację materiału z Karty Zadań  i przekazują uczniom INFORMACJĘ zwrotną. Kontakt odbywa się za pośrednictwem e-mail na indywidualne skrzynki nauczycieli. Od 30 marca zajęcia grupowe  będziemy  kontynuować w postaci przygotowanych lekcji do samodzielnego przerobienia w domu. Pliki będą wysyłane na adres e-mail, a prace sprawdzane i omawiane poprzez INFORMACJĘ zwrotną. W tym celu  przygotowane zostały imienne skrzynki pocztowe nauczycieli.
Dodatkowo  planujemy  uruchomienie WIDEOLEKCJI, które będą realizowane w miarę możliwości technicznych.
Przy prowadzeniu lekcji on-line wykorzystane zostaną  popularne aplikacje WhatsApp, Skype, Zoom. O wyborze konkretnej formy Rodzice zostaną poinformowani przez Szkołę .
Szczegółowe informacje i zalecenia w zakresie bieżącej realizacji zajęć przekazywać będziemy Rodzicom za pośrednictwem  poczty e-mail, wpisów na stronie www i na fb.
Prosimy o sprawdzanie na bieżąco  korespondencji ze Szkoły Muzycznej.
Planujemy również realizację dodatkowych zajęć po ustaniu kwarantanny  w tym wydłużenia roku szkolnego.
Mając świadomość trudnej sytuacji, na którą nikt z nas nie ma wpływu, zwracamy się do Państwa  z prośba o współpracę i wyrozumiałość.
 Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły
 
 12-13.03.2020
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice
Funkcjonowanie Szkoły Muzycznej w obecnym czasie nie oznacza dni wolnych od nauki i ćwiczenia na instrumencie!
Dokładamy wszelkich starań aby wszyscy uczestnicy zajęc prowadzonych w naszej Szkole otrzymali  w tym czasie jak najwięcej wsparcia w realizacji programu.
Zależy nam aby nasi uczniowie wykorzystali ten okres jak najlepiej. Zalecamy aby dzieci poświęciły więcej czasu na ćwiczenie gry na instrumencie lub opanowanie zadanych utworów śpiewem, posłuchały nagrań muzyki klasycznej, przeczytały książkę lub artykuł o kompozytorze.
Aby ułatwić im te działania w dniu dzisiejszym nauczyciele naszej Szkoły opracowywali  materiały do samodzielnej realizacji zadań  przez uczniów w domu,  w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.
Na Państwa adresy e-mail zostały przekazane INDYWIDUALNE KARTY ZADAŃ  wraz z materiałami (ze wszystkich przedmiotów)  do realizacji przez ucznia  w okresie od 12 do 25 marca br.
Mamy nadzieję, że poprzez systematyczną pracę zgodnie z otrzymanymi od nauczyciela wskazówkami  nasi uczniowie opanują zadany materiał.
Pracujemy na wyborem formy sprawdzania postępów w opanowaniu przez uczniów zadanego materiału oraz nad wdrożeniem innych form prowadzenia zajęć  on-line.  Kolejne wskazówki otrzymacie Paśńtwo droga mailową lub telefonicznie.
Wszystkie  informacje będą  przekazywane za pośrednictwem skrzynki mailowej oraz na naszej stronie internetowej. Zrealizowane zdania uczniów  w formie plików pdf,  jpg lub   nagrań mp3 prosimy o przesyłanie  na indywidualne, szkolne  adresy nauczycieli.
Z góry dziękujemy za współpracę i pomoc dzieciom w realizacji zadan.
 Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły
W sprawie pytań i informacji uprzejmie prosimy  o kontakt za pośrednictwem:  sekretariat@muzyczna-konstancin.pl lub  dyrektor@muzyczna-konstancin.pl  lub telefonicznie pod numerami: 602 750 850  i  668 555 277.

 

 

 

18/03/2020

KONCERT KOLED 2019

Serdecznie zapraszamy

na tegoroczny  Świąteczny Koncert Kolęd i Pastorałek!

Z wielką radością zapraszamy Państwa na kolejny już Koncert Kolęd organizowany przez naszą szkołę.

Mamy wielką nadzieję, że będzie to kolejne wydarzenie o niezwykłej atmosferze, pełnej radości i niezapomnianych przeżyć związanych z występami naszych uczniów.

Uszłyszymy kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w  wykonaniu  zespołów instrumentalnych.  Nie zabraknie również występu Chóru  Constanco Pueri Cantores oraz Studia Wokalnego.

Szczegółowy program koncertu pojawi się już niebawem.

18|12 (środa) | godzina 17:00 | CAM Pallotyni ul. Leśna 15/17 

Konstancin Jeziorna

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

04/12/2019

LEKCJE OTWARTE i WYWIADÓWKI – listopad 2019

Zapraszamy wszystkich Rodziców do  aktywnego współdziałania w procesie edukacji muzycznej naszych uczniów!

W dniach  od 13 do 20 listopada 2019 r  zgodnie z naszym Szkolnym Terminarzem  zapraszamy  na  spotkania RODZICÓW z NAUCZYCIELAMI.

Wiemy jak bardzo ważne aby rodzice mogli towarzyszyć swoim dzieciom w nauce muzyki i osobiście doświadczyć tego co robią uczniowie na zajęciach. Dlatego też pozostajemy do Państwa dyspozycji w  tych dniach i zapraszamy :

 • na lekcje instrumentu  swoich dzieci,
 • otwarte lekcje z Rodzicami  w ramach Rytmiki w klasach I-III,
 • na wywiadówki w zakresie przedmiotów teoretycznych.

Podczas tych spotkań uczniowie i Rodzice otrzymają informację o bieżących postępach w grze na instrumencie oraz wykaz ocen od nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych.

W szczególny sposób polecamy rodzicom uczniów klas I – III C-6  OTWARTE LEKCJE RYTMIKI, na które zaprasza Pani Marta Bogusławska  i Pani Martina Medvedova 

 Zachęcamy do licznego udziału w tych spotkaniach!

 

PLAN WYWIADÓWEK i  LEKCJI z RODZICAMI 13-20/11/2019

Nauczyciele instrumentu zapraszają Rodziców na spotkania indywidualne czyli LEKCJE  OTWARTE podczas planowych zajęć swojego dziecka w dniach: 13-20/11/2019

Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych  zapraszają na  LEKCJE z RODZICAMI i  WYWIADÓWKI w ramach projektu AKADEMIA RODZICA.

 

Klasa I C-6
18 listopada  PONIEDZIAŁEK 
16:40 – 17:25 Rytmika LEKCJA Z RODZICAMI
20:00 – 20:45 indywidualne rozmowy z nauczycielem WYWIADÓWKA

Klasa II C-6 A -   grupa Pani Marty Bogusławskiej
18 listopada  PONIEDZIAŁEK 

17:30 – 18:15 Rytmika LEKCJA Z RODZICAMI
20:00 – 20:45 indywidualne rozmowy z nauczycielem WYWIADÓWKA

Klasa III C-6
18 listopada  PONIEDZIAŁEK 
19:10 – 19:55 Rytmika LEKCJA Z RODZICAMI
20:00 – 20:45 indywidualne rozmowy z nauczycielem WYWIADÓWKA

***

Klasa IIC-6 A -  grupa Pani Martiny Medvedovej
19 listopada  WTOREK

17:30 – 18:15 Rytmika LEKCJA Z RODZICAMI
19:15 – 20:00  indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów WYWIADÓWKA

***

Klasy IV,V i VI  C-6   oraz  I,II,III i IV C-4

Pani Aleksandra Wójkowska: Kształcenie Słuchu i Chór
18 listopada  PONIEDZIAŁEK
godz. 19:15 – 20:00 indywidualne rozmowy z nauczycielem WYWIADÓWKA

Pani Małgorzata Szanduła: Kształcenie Słuchu i Audycje Muzyczne
20 listopada  ŚRODA:
19:15 – 20:00 indywidualne rozmowy z nauczycielem WYWIADÓWKA

 

Serdecznie zapraszamy !

 
 
 

 

12/11/2019