PRZESŁUCHANIA SEMESTRALNE

W dniach od 02 do 14 grudnia 2009r. w naszej szkole trwaja Semetralne Przesłuchania Tematyczne

Przesłuchania obowiązują wszystkich uczniów Szkoły I-go Stopnia.

Plan przesłuchań:


02 grudnia 2009:  skrzypce, flet poprzeczny i klarnet

godz. 16.00 – Audycja Klas Pierwszych

godz. 16.30 - Przesłuchania

07 grudnia 2009: fortepian, gitara i wiolonczela

godz.16.00 – Audycja Klas Pierwszych

godz.17.00 – Przesłuchania fortepian

godz. 19.00 – Przesłuchania gitara

godz. 19.30 – Przełuchania wiolonczela

14 grudnia 2009: - perkusja

godz. 16.00 – Audycja Klas Pierwszych

godz. 16.15 – Przesłuchania

07/12/2009