WYNIKI I MAZOWIECKIEGO KONKURSU

Zakończyły się przesłuchania I Edycji Mazowieckiego Konkursu „Taniec -miniatura instrumentalna”

Juty przyznało nagrody i wyróżnienia.

Przekazujemy do wiadomości listę  nagrodzonych i wyróżnionych we wszystkich kategoriach.

WYNIKI – LISTA NAGRODZONYCH i WYRÓŻNIONYCH

Zdobywcy nagród specjalnych i nagrody Grand Prix  zostaną ogłoszeni w dniu 20 kwietnia 2013r. podczas Koncertu Finałowego.

Jury wytypowało do udziału w Koncercie  laureatów I , II i III nagród we wszystkich grupach. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu wytypowani laureacie są zobowiązani do występu na koncercie finałowym.

Koncert Finałowy odbędzie się w sobotę 20 kwietnia 2013 r o godz. 17.00 w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie przy ul.Elektoralnej 12

Wybrany przez Jury program zamieszczony jest poniżej:

PROGRAM KONCERTU FINAŁOWEGO.

Prosimy aby wszyscy laureaci zgłosili się na miejscu koncertu najpóźniej 40 minut przed rozpoczęciem koncertu.

19/04/2013