Constanzo Cantare 2013

Szkoła Muzyczna w Konstancinie-Jeziornie  od kilku lat organizuje koncert o charakterze spotkań wokalnych pod nazwą „Constanzo Cantare”.

Spotkania maja na celu rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wspólnej pasji zespołowego muzykowania.

Podczas koncertu  prezentują się zaproszone do udziału chóry ze szkół muzycznych oraz dziecięce zespoły wokalne z trenu naszej Gminy i Powiatu.

W tym roku koncert zaplanowano na niedzielę 19 maja.  Zaproszone zostały 3 chóry i 3 zespoły wokalne.

Będziemy gościć zespoły z Konstancina-Jeziorny, Słomczyna, Sochaczewa i Warszawy.

Spotkania rozpoczynamy o godz. 15.00  prezentacja zespołów i krótką próbą  wspólnej piosenki.

KONCERT rozpoczyna się o godz. 16.00. Zespoły kolejno wykonują przygotowany program. Koncert wieńczy finałowy występ wszystkich uczestników i wykonanie wspólnej piosenki.

Serdecznie zapraszamy na KONCERT do Amfiteatru w niedzielę 19 maja 2013r. o godz. 16.00

 

Współpraca przy realizacji imprezy:

Konstanciński  Dom Kultury :

Gazeta Nasze Miasto – Forum Mieszkańców Konstancina

Firma ORFI: 
13/05/2013