KONKURS MAZOWIECKI 2018

W roku 2018 odbywa się SZKOLNA EDYCJA KONKURSU.
Przesłuchania konkursowe: PIĄTEK, 23 marca 2018 od godz. 14.00

Wyniki przesłuchań konkursowych:
LAUREACI NAGRÓD i WYRÓŻNIENI

Dyplomy i nagrody dla laureatów i wyróżnionych na tegorocznym konkursie zostaną rozdane podczas Koncertu Finałowego

Jury ponadto przyznało dwie nagrody specjalne oraz nagrodę główną konkursu.
Ogłoszenie laureatów
NAGRÓD SPECJALNYCH oraz GRAND PRIX
odbędzie się  na KONCERCIE FINAŁOWYM.

KONCERT FINAŁOWY: ŚRODA,  28 marca 2018 godz. 19.30 

W Koncercie Finałowym biorą udział laureaci I, II i III nagród
w każdej kategorii.

Wykonawcy grają po jednym utworze wybranym przez JURY.
Program koncertu przekazany został nauczycielom instrumentu.

Podczas koncertu wystąpi również Chór Szkolny (obie grupy).

OPIS

Co roku w naszej Szkole odbywa się Konkurs dla wszystkich specjalności instrumentalnych. Na konkursie tym uczniowie wykonują instrumentalne formy taneczne zgodnie z  Regulaminem Konkursu.

Celem konkursu jest :

  • popularyzacja tańca jako miniatury instrumentalnej
  • popularyzacja twórczości kompozytorów polskich w tym gatunku
  • możliwość prezentacji umiejętności wykonawczych uczniów
  • wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych

WAŻNE INFORMACJE – KONKURS 2018

W ramach edycji szkolnej Konkursu Mazowieckiego  „Taniec – miniatura instrumentalna” odbywa się jedna tura przesłuchań.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich specjalności instrumentalnych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych „A” , „B” i „C”. Kwalifikacja do grup uzależniona jest od roku nauki.

W każdej kategorii odbywają się przesłuchania wspólne dla wszystkich instrumentów.

Przesłuchania konkursowe i Koncert Finałowy przeprowadzane są publicznie.

Wyniki Konkursu oraz lista laureatów zostaje podana do publicznej wiadomości. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbywa się na Koncercie Finałowym.

Laureaci  I, II i III nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych biorą udział w Koncercie Finałowym. Organizator  zastrzega sobie prawo wyboru programu wykonywanego na koncercie.

24/03/2018