ORGANIZACJA ROKU 2022/2023

WAŻNE INFORMACJE:

TERMINARZ- roczny plan pracy szkoły 2022/2023 - UWAGA! Sa zmiany w II półroczu.  Aktualizacja poniżej.

AKTUALIZACJA TERMINARZA na II półroczze 2022/2023

GRAFIK ZAJĘĆ GRUPOWYCH

Naukę w nowym roku 2022/20213 rozpoczynamy w pełni stacjonarnie.

Będziemy na bieżąco reagować na zalecenia i potrzeby związane ze stanem epidemicznym w kraju. Mamy nadzieję, że bieżący rok szkolny pozwoli nam w pełni realizować wszystkie zadania stacjonarnie.

Obecny brak wytycznych zwiazanych z zagrożeniem COVID-19 oraz brakiem nowych prognoz nie pozwala na zaplanowanie jednoznacznej profilaktyki. Staramy się więc wypracować własne formy realizacji zajęć w SMKJ. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie i dobre praktyki z okresu nauki online i wykorzystania platformy MS Teams.

W pierwszej kolejności będziemy w całości  realizować  zajęcia stacjonarnie w szkole,  przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów, minimalizacji ilości osób jednocześnie przebywających w szkole i zachowaniem zalecanego reżimu sanitarnego.  W przypadku takiej konieczności i zgodnie z określonymi wewnętrznie zasadami przewidujemy możliwość realizacji  zajęć online na platformie MS Teams. Platformę MSTeams będziemy wykorzystywać w komunikacji z uczniami i rodzicami szczególnie w zakresie:

* wsparcie w ćwiczeniach, które są wykonywane poza zajęciami,

* wsparcie w tworzeniu i przekazywaniu nagrań,

* dostęp do materiałów lekcyjnych i demo,

* dostęp do archiwum,

* realizację zajęć dodatkowych,

Mam nadzieję, że te informacje oraz znajomość naszych dotychczasowych działań pomoże Państwu w kontynuowaniu i zaplanowaniu zajęć w ramach SMKJ.

Dziękując za dotychczasowe zaufanie, jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie i opinie.

 

 

 

31/08/2022